Reglementen van inwendige orde

Costa Zela watersport vzw

Reglementen van inwendige orde : 

1/2023

1 Booteigenaars, club infrastructuur en Schelde 

*************************************

 1. Iedere eigenaar is ZELF verantwoordelijk voor ZIJN boot en het bijhorend materiaal; enkele belangrijke veiligheidspunten die hierbij ondersteunen zijn o.a.  dat:
 • een steunwieltje voor aan de trailer verplicht is,
 • de boot dubbel bevestigd is op de trailer (winchkabel alleen is onvoldoende!) 
 • tot deze onder aan de slipway aangekomen is en andersom bij het uithalen dus eveneens extra wordt beveiligd, 
 • de trailer voorzien is van stevig bevestigingspunt om de winchkabel rechtstreeks te bevestigen
 • het verboden is in de boot te zitten of achter de boot te lopen tijdens deze handeling, 
 • de winch bediener op de hoogte is van deze werking en tijdens de takeling alles 
 • nauwlettend in de gaten houdt,
 • de combinatie van wagen + boot aan de winchkabel niet toegelaten is zonder het bestuur te adviseren,
 • omwille van gewicht, overbelasting van de winchkracht, sommige boten niet zo maar bij ons te water kunnen zonder advies te vragen aan het bestuur 
 • iedere boot in orde is volgens de regels van het lidmaatschap van Costa Zela.

1.2 Aan de clubsteigers, mag niet overnacht  worden  tenzij  in bepaalde gevallen, kan het bestuur een afwijking hierop toestaan. Vanaf 2007 enkel nog op vrijdag – zaterdag en zondag mits betaling van 15 euro en MAXIMAAL TOT 4 TON, dit aan een bestuurslid of aan de kantine-uitbater. Een kwitantie als bewijs zal hiervoor gegeven worden.

1.3 De hulpclubsteiger (links v/d slipway) dient enkel voor de boot gemakkelijk in of uit het water te brengen en kortstondig te gebruiken. Meer uw boot ver genoeg weg van mogelijke takelwerkzaamheden aan de slipway. Iedere steiger ligt vast aan een trekketting die ongeveer op 1 meter diepte hangt. (voorkom aldus schroefschade !)

1.4 Als u wegvaart van de steiger, doet u dat met een trage snelheid tot u 50 meter verwijderd bent en dan pas gas bijgeeft om te planeren.

Gevaarlijk spelevaren om en bij de steigers is niet toegestaan.

1.5 De inzittenden bevinden zich in de boot, dus niet op de rand of op de boeg of een rugleuning.

1.6 Aanmeren gebeurt met een stationair draaiende motor en wel tegen de stroming in, die

je op voorhand dient in  te schatten aan de hand van aangemeerde boten of aan de stroming zelf of op advies van anderen, houdt voldoende afstand om schade door het stampen te voorkomen.

Bij tijwisseling  dient de boot voor en achter vastgemaakt te worden en gemakshalve met de boeg tegen de stroming in gemeerd.

1.7 Een bootverzekering BA  t.o.v. derden is geen club vereiste maar verplicht op openbaar vaarwater.

1.8 Snelvaart is toegestaan stroomafwaarts VANAF de bocht na Appels (zie nieuwe borden ).

Het kruisen van veerboten moet gebeuren zonder deze te hinderen.

Het aanmeren aan deze voorbehouden steigers is niet toegelaten, de veermannen zijn bevoegd om pv‘s op te maken en deze overtredingen te melden aan het bestuur waarbij  tot uitsluiting wordt besloten zonder teruggave der lidgelden. Veerdiensten zijn er te Appels, Baasrode, St-Amands,  Mariekerke,  Hamme, Bazel, Kruibeke, Schellebelle en Tielrode (Durme).

1.9 Elke booteigenaar dient zich te schikken naar de wettelijke reglementeringen die gelden en  toepasselijk zijn op de Belgische binnenwateren o.m. het B-nummer, vaarvignet en stuurbrevet.

De jaarlijkse bootsticker is clubgebonden en te bekomen na geldige inschrijving.

Alle gemotoriseerde vaartuigen worden beschouwd zich in orde te stellen met de
clubverplichtingen; booteigenaars met meerdere boten kunnen per boot ingeschreven worden of een financiële regeling treffen om met dit tweede vaartuig gelijktijdig te water te gaan.

1.10 Het B-nummer is eigen aan het vaartuig; bij verkoop gaat dit nummer mee!

Een CZ-botenlid die zijn boot verkoopt geeft zijn lidmaatschap niet door aan de eventuele koper. Een botenlidmaatschap wordt dus ook niet overgenomen of doorgegeven.

1.11 De lidgelden worden betaald via overschrijving .

Na administratieve verwerking hiervan, kan men de bootsticker afhalen op het secretariaat of  toegestuurd krijgen.

Nieuwe leden melden zich aan of nemen contact met het bestuur.

1.12 Nieuwe bootleden betalen het éénmalig instapgeld van € 60 en kunnen na de open-deur dagen(in augustus /nazomer) reeds lid worden voor het lopend jaar + het jaar dat daarop volgt. Alle andere leden zijn lid voor de periode van slechts één jaar. Clubleden met anciënniteit noch bestuursleden hebben recht op een voorkeursbehandeling.

1.13 Alle motoren moeten voldoen aan de CE- norm en volgens de seriebouw van standaard motoren, d.w.z. open uitlaat verboden! 

Een controle kan steeds door kenners ter zake uitgevoerd worden.

1.14 Bezoekers, vreemden aan de club, die gebruik willen maken van onze slipway met winch moeten  25€  betalen, het bestuur regelt verdere afhandeling; dit bedrag wordt in mindering gebracht bij eventuele clubaansluiting. Dit is enkel geldig in hetzelfde jaar.

Hiervan mag maximaal 2 maal gebruik van worden genomen.

Voor trainingen, wedstrijden, genodigd bezoek en clubdemonstraties vervalt dit punt, dit wil zeggen het volledig team moet lid zijn: bootlid, copiloot en skiër.

1.15 Booteigenaars betekenen bij inschrijving volgende aanvullende regel nl. afstand van verhaal doen aan de club Costa Zela bij ontoereikendheid van hun B.A.-verzekering .

1.16 Als de boot aan de winchkabel hangt worden er geen werkzaamheden uitgevoerd die niets met dit maneuver te maken hebben zoals tanken, verlichting demonteren, motorherstellingen, schroeven wisselen en allerlei demonstraties, de voorbereiding hiertoe kan elders plaats hebben gedurende de wachttijden.

Na de boot boven getakeld te hebben, verwijdert u deze zo vlug mogelijk uit deze drukke zone.

1.17.  Op de Boven Zeeschelde is jetski enkel toegelaten in afgebakende zones, deze zijn vermeld in het boek: “ Pleziervaart – Waterwegen en Zeekanaal W& Z n.v. “.

1.18.Bij extreem laag water, als de boei niet meer drijvend is, m.a.w. als hij volledig zichtbaar is, worden er geen boten meer in- of uitgelaten.

Bij schade aan kabel of winch hierdoor zal dit verhaald worden aan de booteigenaar!

1.18 Sancties

Mondelinge terechtwijzing door min. 2 bestuursleden bij vaststelling of een schriftelijke blaam na bestuursoverleg.

Onmiddellijke uitsluiting zonder verhaal noch teruggave der lidgelden na beraad van dagelijks bestuur, met eventuele ontzetting door de politie.

2 Regels betreffende het waterskiën

*****************************

2.1 De boot van een vertrekkende skiër heeft voorrang op een andere boot van de club zelf maar niet op vrachtverkeer of boten vreemd aan de club;  komt u plots in het water terecht voor andere boten zwem dan onmiddellijk uit hun vaarlijn.

2.2 Bij het stoppen aan steigers dient u deze links of rechts voorbij te gaan zodat u door de stroming niet er onderdoor wordt gestuwd. Verzamel  uw skimateriaal en verwijder dit van de steigers.

2.3 De skilijn is een drijvend obstakel voor ieder vaartuig, houdt daar rekening mee en verwijder of beveilig deze skilijn steeds o.a. door ze in de stroomrichting voort te trekken. Andere vaartuigen moeten voor uw maneuver ook  aandachtig zijn door uw gebruik van de passende signaalvlaggen.

2.4 Voor ski-initiatie is het beter om rustiger water op te zoeken ver weg van de clubsteigers en beginners houdt u best aan de zijkant van de Schelde omwille van scheepvaart en om ruim te kunnen draaien. Draai NOOIT kort voor de boeg van andere vaartuigen.

2.5 Het is verplicht om een waarnemer(co-piloot) aan boord te nemen bij een waterski 

activiteit. Dit voor het visueel contact en in geval van nood, vlug te kunnen ingrijpen.

2.6 Draag bij alle waterski – activiteiten, als clubplicht, een zwemvest. Bij sommige clubmanifestaties worden de deelnemers voor de aanvang, bij briefing, gewezen op de verplichte veiligheidspunten die in acht dienen genomen te worden.

2.7 Geregeld zijn er clubinitiaties voor  niet-leden en gevorderden, houdt rekening met deze clubactiviteit! De trainers en piloten moeten eveneens gevaarlijke situaties kunnen inschatten of voorkomen.

3 Algemene punten.

****************

3.1 De club kan niet voor alle ongevallen  verantwoordelijk gesteld worden, verkeersregels boven op de dijk (let dus op voor de fietsers!)  en  de reglementering op het water dient gekend te zijn volgens  de bepalingen  vereist aan het stuurbrevet.

Kinderen zonder begeleiding worden niet op de loopbruggen toegelaten.

3.2.De toegang voor de voertuigen op het clubterrein zal beperkt worden door een gecodeerde badge, onder waarborg, te gebruiken. Tijdens het weekend of op feestdagen is de poort steeds open!

De leden die op weekdagen komen varen, kunnen die gecodeerde badge, bekomen mits waarborg van 40 euro. Om deze badge aan te vragen moet men eerst een jaar lang lid zijn

3.3 De elektrisch bediende poort moet voldoende doorgang hebben voor wagen en boottrailer. De maximum snelheid op het terrein is voor alle voertuigen 5 Km / uur. Overtreders riskeren een blaam.

Minderjarigen besturen geen gemotoriseerde voertuigen.

3.4 Plaats de voertuigen op parking achter kantine en de trailers op de voorziene ruimte (asfalt). 

Achter het clubhuis is er een te huren afgebakende parkeermogelijkheid voor trailers en caravan.

Parking voor caravan en mobilhome = € 80. Op de parking(asfalt) voor boten, = €70 per vol jaar 

Om  diefstal van klein materiaal te vermijden neemt u steeds de beste voorzorgen.

De club kan niet verantwoordelijk kan gesteld worden bij diefstal van boot of onderdelen ervan. De boot en caravan-parking zijn op eigen verantwoordelijkheid.

3.5 Uw afval ruimt u op in de voorziene vuilbakken aan de waterkant en grof vuil neemt u mee naar huis! Huisvuil laat u thuis achter! Drank glazen gooi je niet onder de banken of in de Schelde.

3.6 Tijdens zomerse dagen kan het terrein vlug volzet zijn daarom is er ook andere parkeermogelijkheid op het grasveld langs de Schelde.

3.7 Jeugdigen, kinderen laat men geen verantwoordelijke taken uitvoeren zoals  bv. winchkabel bevestigen, winchen van boottrailer, dubbel beveiligen van boot op trailer enz.    

Hun plaats is veraf van deze werkzaamheden en aldus ook verboden onderaan de slipway waar een zwemverbod geldt.

4 CLUBHUIS

  ***********

4.1 Het clubhuis is een openbare drankgelegenheid met zelfstandig statuut waar zowel leden als niet leden toegelaten worden.

4.2 Wees verdraagzaam en hoffelijk  in de club, zeker op het water of in andere clubs. 

Houdt rekening met wachttijden aan de winch en help elkaar een handje, zo ben je vlugger aan de beurt en dit komt de vriendschap en clubsfeer ten goede!.

Deze punten worden jaarlijks voorgelegd ter goedkeuring aan de algemene vergadering  in de loop van de maand maart en samengesteld, aangepast aan de situaties in de club in de veronderstelling dat ze nageleefd en gerespecteerd worden.

Wie het lidmaatschap financieel betekent legt zich hierbij neer .

Deze reglementen worden geafficheerd in het secretariaat van het clubhuis .

Een exemplaar kan  u steeds krijgen  bij inschrijving of op verzoek.

Wijzigingsdata : 4/76 – 9/81 – 3/83 – 11/90 – 8/91 – 2/92 – 12/93 – 11/94 – 12/98 – 3/01-

2/03 -1/05 – 9/07 – 2/08 – 11/2009 – 3/2010 -3/2012- 1/2014 – 1/2018 – 1/2019 – 3/2023

Het bestuur